Säännöt

Aikataulu

 • Kilpailu alkaa: 1. syyskuuta
 • Kilpailu päättyy: 30. syyskuuta

Säännöt

 • Kuva julkaistaan Wikimedia Commonsin hyväksymällä avoimella kulttuurilisenssillä (Creative Commons CC BY-SA tai avoimemmalla). Wikimedia Commons -palvelu on Wikipedian ja Wikimedian Säätiön käyttämä avoin kuvapankki. Kuvat säilyvät siellä kilpailun jälkeenkin ja ovat vapaasti käytettävissä noudattamalla avoimen lisenssin ehtoja.
 • Kuva on voitu ottaa milloin tahansa, mutta se ladataan Wikimedia Commonsiin syyskuun 2018 aikana.
 • Kuvattu kohde on merkitty kuvauskohteiden luetteloon ja kohde on tunnistettavissa kuvasta. Katso lisätietoja ohjesivulta.
 • Kuvan täytyy olla osallistujan itse ottama.
 • Osallistuja suostuu antamaan sähköpostiosoitteensa rekisteröityessään Wikimedia Commonsiin, jotta häneen voidaan ottaa yhteyttä hänen mahdollisesti voittaessaan.
 • Suomen kilpailuun voi osallistua vain Suomessa otetuilla kuvilla. Kansainvälisellä sivulla on esitelty muiden maiden kansallisia kilpailuja, joihin on mahdollista osallistua niiden alueella otetuilla kuvilla.
 • Juryn jäsenet, Wikimedia Suomi ry:n henkilökunta ja hallituksen jäsenet eivät voi voittaa palkintoja tai osallistua kansainväliseen kilpailuun Suomen osakilpailun kautta.
 • Museovirasto tallentaa kilpailuun lähetetyistä kuvista otoksen pysyvästi Kuvakokoelmiin.
 • Rephotography eli jälleenvalokuvatun kuvan täytyy olla uudelleen luotu versio jostain olemassa olevasta ja vapaasti käytettävästä kuvasta.
 • Jälleenvalokuvatut kuvaparit osallistuvat Suomen kilpailuun.
 • Jälleenvalokuvattujen kuvaparien uudet kuvat osallistuvat myös kansainväliseen kilpailuun, jos kuva liittyy lisäksi myös rekisteröityyn kulttuuriperintökohteeseen.
 • Kuvia kuvatessa ei saa rikkoa kotirauhaa, ja yksityisalueita tulee kunnioittaa.
 • Juryllä on oikeus tarvittaessa soveltaa sääntöjä.

Huomaa

Kilpailukuviin pätevät kaikki Wikimedia Commonsin vaatimukset. Kuvien täytyy tekijänoikeudeltaan avoimia, mutta niiden käyttöä ei saa rajoittaa myöskään esimerkiksi vesileimoilla. Hylkäämiseen voi johtaa myös tekijänoikeuden alaisen kohteen, kuten patsaan kuvaaminen tai kuvan huono tekninen laatu. Lue lisää Wikimedia Commonsin käytännöistä.

Kuvien käyttö

Kilpailussa kuvat tallennetaan Wikipedian ja Wikimedian Säätiön käyttämään  Wikimedia Commons -kuvapankkiin jossa ne säilyvät kilpailun jälkeenkin ja ovat vapaasti käytettävissä noudattamalla avoimen lisenssin ehtoja.

Kilpailun latauslomakkeella oleva vakiolisenssi on Creative Commons BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi), joka sallii kuvien jakamisen ja muuntelemisen sillä ehdolla, että kuvaajan nimi ja kuvan lähde mainitaan sekä, että johdannaisteos on samalla lisenssillä.

Lisensointi on peruuttamaton, mutta kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla eli se ei estä kuvien muuta käyttöä. Jos kuvaaja esimerkiksi haluaa myydä kuvansa sellaiseen käyttöön jota CC-BY-SA ei mahdollista, hän voi sen tehdä.

Kilpailun jälkeen Museovirasto arkistoi valikoidun otoksen kilpailun kuvia kuvakokoelmiinsa pysyvää säilytystä varten.